Pro Smíchovskou střední průmyslovou školu jsme vytvořili ukázkovou aplikaci výuky dějepisu. V této aplikaci se student může libovolně pohybovat napříč celým průběhem 2. sv. války. Vidí přitom nejdůležitější události, jejich ukázky a současný stav války v daném čase v měřítku celé planety! Tyto situace jsou dále doplněny zajimavými grafickými reprezentacemi a dobovými videi. Jedině s virtuální realitou je možné příjmout tolik informací pohodlně.