V této naučné aplikaci předvádíme dnes skutečně probíhající snahu o obnovu českých lesů. Navštívili jsme lesy pěti vybraných lokalit v České Republice, kde jsme pořídili 360° snímky a tisíce klasických fotografií pro účely fotogrammetrie. Tyto data jsme použili pro virtualizaci skutečných lokalit s jediným rozdílem. Dle odborných instrukcí a specifikací jsme lokality revitalizovali do podoby, jak by naše skutečné lesy měly vypadat v nepříliš vzdálené budoucnosti. Jednou z překážek v tomto odvětví je nedostatek skutečných příkladů cílového stavu. Modelové situace proto vytváříme virtuálně a ty dále slouží k usměrnění dnešní snahy a demonstrování stanovených cílů.