AR aplikace může rozšířit běžnou výuku na školách.